Pháp lý

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 1/500

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT ĐỢT 2

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

QUYẾT ĐỊNH GIAO 142.067M2 ĐẤT

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

 

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH QLĐ

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

MẪU HĐMB NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI KHAI SƠN TOWN

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

MẪU HĐMB BIỆT THỰ KHAI SƠN HILL

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

NỘI QUY KHU BIỆT THỰ KHAI SƠN HILL

Quý khách vui lòng xem hoặc down về mát tính ==> Tại đây

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG